Een van de specialisaties van Textwise is het schrijven van technische documentatie. Dit zijn documenten die bij een hard- en/of softwareproduct geleverd worden, zowel online als geprint. Afhankelijk van het product en de doelgroep kan de documentatie bestaan uit onder meer:

  • Technische specificaties
  • Systeemvereisten
  • Release notes
  • Online help
  • Installatiehandleidingen
  • Gebruikershandleidingen voor diverse doelgroepen: systeembeheerders, productontwikkelaars, eindgebruikers, technische dienst, onderhoudspersoneel…
  • Naslagmateriaal met informatie over codes, scripts, foutmeldingen, systeemberichten, algoritmes, interfaces…
  • Instructiemateriaal

Textwise heeft al meer dan 12 jaar ervaring met het samenstellen van technische documentatie voor diverse producten. Daarnaast heeft Textwise al vele niet-technisch schrijvers, zoals product-managers en ontwikkelaars, begeleid bij het schrijven van productdocumentatie.

Documentatieplan

Voorafgaand aan elk nieuw project dat technische documentatie vereist, stelt Textwise een uitgebreid documentatieplan op. Dit omvat een nauwkeurige beschrijving van het productbereik, de benodigde documentatie per doelgroep en de duur en cyclus van het gehele project. Gedurende het project werkt Textwise nauw samen met product managers, developers en (indien mogelijk) eindgebruikers.

Voor meer informatie of een afspraak neemt u het best rechtstreeks contact  op met Textwise.