Zoals aangekondigd, mijn tweede blogbericht gaat over de schrijfwijze van e-mail – of is het nu email? Natuurlijk weet ik het antwoord uit mijn hoofd, en iedereen kan de juiste schrijfwijze vinden in het Groene Boekje, maar tijdens het samenstellen van mijn visitekaartjes werd deze simpele vraag toch een kleine taalkwestie.

Aangezien ik zaken doe in zowel het Nederlands als Engels, wilde ik een internationaal geloofwaardig visitekaartje. De Nederlandse taal mag dan wel zo strikt zijn om voor e-mail te kiezen maar hoe zit dat in het Engels? Ook op die vraag wist ik het antwoord wel maar de twijfel sloeg toe toen ik steeds meer gezaghebbende bronnen de schrijfwijze zonder streepje zag gebruiken.

Even op- en uitzoeken dus. Conclusie:  de officiële schrijfwijze in zowel het Nederlands als Engels is met streepje aangezien het om de afkorting van electronic mail gaat. Dezelfde beredenering wordt gebruikt bij woorden als e-learning, e-book, e-commerce enzovoort. Voor het Nederlands gold volgens mij ook nog lange tijd het argument dat het zonder streepje verwarring met het Franse email zou opleveren maar dat lijkt me in het huidige digitale tijdperk een non-argument.

Terug naar mijn kaartjes. Aangezien het erop leek dat zowel e-mail als email een gerechtvaardigde schrijfwijze lijkt te zijn in het Engels, moest ik kiezen. En dat was lastig – zeker omdat het raadplegen van diverse online woordenboeken en internetfora geen uitsluitsel gaf. Dus heb ik Pinky, mijn zeer gewaardeerde oud-collega uit Amerika, om raad gevraagd. En haar antwoord verbaasde mij eigenlijk. Zij gaf aan voor email te kiezen om de eenvoudige reden dat deze schrijfwijze 6 keer vaker voorkomt dan e-mail, alhoewel deze laatste “correct” is. Tja, en wat doe je dan?  Kies je voor de normatieve taalkunde die e-mail predikt of voor de descriptieve taalkunde die email goedkeurt. Mijn uiteindelijke keuze is te vinden op mijn kaartjes…

En dan nog een bis: in een quiz op de Nederlandse TV werd gevraagd naar de juiste schrijfwijze van het voltooid deelwoord van e-mailen. Volgens mij waren de opties ge-emaild en geëmaild, die beiden dus niet juist zijn! Voor de liefhebber, hier de juiste schrijfwijze: ge-e-maild. Maar behalve in het Groene Boekje heb ik dat echt nog nooit ergens gezien…