Textwise is een eenmanszaak, opgericht en beheerd door Anita Nauta, afgestudeerd in de Nederlandse taal- en letterkunde in combinatie met informatica. Taal en techniek vormen dan ook de rode draad door mijn inmiddels ruim 20-jarige carrière.

Als computertaalkundige ben ik in 1990 begonnen bij IBM waar ik een digitaal lexicon heb samengesteld ten behoeve van automatische ontleding van natuurlijke taal. Een interessant project en dat in een tijd waarin e-mail, pc en internet nog lang niet waren ingeburgerd.

Hierna heb ik een aantal jaren gewerkt als account-manager in de vertaalindustrie. Tot mijn taken behoorden het managen van diverse vertaalprojecten en het proeflezen van vertalingen en terminologiebeheer.

Toen de IT booming business werd, ben ik gaan werken bij Academic Service, in die tijd de grootste uitgever van Nederlandstalige boeken over informatietechnologie. Als hoofdredacteur heb ik in totaal een paar honderd boekproducties begeleid van manuscript tot drukklaar document. Boeiend om te doen, maar de IT bleef roepen…

Na een korte periode op de helpdesk van Hewlett-Packard ben ik 12 jaar geleden als technisch schrijver begonnen. Dat was echt mijn ding. Taal, IT, informatie organiseren en structuren – alles in één baan gecombineerd.

Toch sluimerde er een onvervuld verlangen: om al mijn kennis en ervaring op een professionele manier optimaal te kunnen inzetten. Naast taal en techniek horen gezonde voeding, natuurgeneeskunde en spiritualiteit ook tot mijn interesses. Na een aantal leerrijke cursussen bij de Europese Academie en veel praktijkervaring op dit gebied, kan ik ook deze kennis gebruiken bij het schrijven of redigeren van teksten voor diverse doelgroepen.

Kortom, op 1 maart 2012 ben ik als zelfstandige begonnen en sindsdien werk ik op projectbasis voor diverse bedrijven en organisaties. Tot mijn diensten behoren het samenstellen van technische documentatie, het begeleiden van boekproducties en het (her)schrijven van diverse teksten voor zowel online als print.